เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย และกดไปที่ ถอนเงิน ปุ่มสีเทา

ระบบจะแสดงธนาคารของเราเองที่เราเคยเพิ่มเอาไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรก

ให้เรากรอก จำนวนเงินที่ต้องการถอน และกดที่ปุ่ม ถอนเงิน

ถอนได้สูงสุดที่ 20 ครั้งต่อวัน